دسته های گالری ویدئو

گالری ویدئو جراحی بینی

جراحی بینی گوشتی
جراحی بینی مراجعه کننده محتــرم
بینــی تاثیــر بســزایی در زیبـائی چهــره دارد
جراحی بینی گوشتی غضروفی
بینی غضروفی با افتادگی زیاد
رضایت زیباجوی محترم
نتیجه عمل بینی گوشتی بعد ۵ سال
قبل عمل بینی همه چیز به پزشکت بگو
جراحی بینی با روش مدرن
تغییـــرات شگفـت انگیـــز بینــی
حــس شیــرین اعتمــاد
تغییــر شگفت انگیــز

گالری ویدئو جراحی زیبایی صورت

بلفاروپلاستی
ماندگاری لیفت شقیقه (قسمت دوم)
ماندگاری لیفت شقیقه (قسمت اول)
اتوپلاستی
بلفاروپلاستی و جراحی بینی همزمان
جراحی همزمان پلک و بینی
فیلم بلفاروپلاستی و جراحی بینی همزمان

گالری ویدئو تزریقات زیبایی

بوتاکس صورت