1-اولین جلسه‌ی آشنایی شما با ما در یک مشاوره صورت می‌گیرد. شما نظرات و توقعات خود را بازگو می‌کنید و ما نیز نظر خود را در مورد قسمتی که باید عمل شود پس از معاینه بازگو می‌کنیم و آنچه را که می‌تواند در جهت بهترکردن فرم قسمت مربوطه انجام داد به شما می‌گوییم دقت کنید که انتظار زیبایی مطلق و یک کار 100% کامل داشتن توقع غیرواقع بینانه است و تمامی تلاش ما در جهت بهترکردن وضع موجود می‌باشد. چنانچه بیمار تمایل به بهترشدن وضع ظاهری عضو مربوطه داشته باشد می‌توان با جراحی به او کمک کرد اما اگر بیماری تصورات غیرواقع‌بینانه و انتظار زیبایی مطلق و بدون هیچ کم و کاستی داشته باشد هیچ جراحی نمی‌تواند به او کمک کند چون انتظاری خارج از واقعیت ممکن را دارد که قابل دسترسی نیست.
2- چنانچه در مشاوره به یک نقطه مشترک رسیدیم و تصمیم شما برای جراحی قطعی شد یک سری عکس های قبل از عمل از شما گرفته می شود.
3- گام بعدی آزمایشات قبل از عمل و انجام سی‌تی‌اسکن در موارد ضروری است که قبل از عمل باید هر دو آماده باشند.
4- روز عمل حتماً باید ناشتا باشید و شب قبل حتماً با آرامش بخوابید و استراحت کافی داشته باشید چنانچه استرس دارید خوردن یک قرص آرامبخش کمک می‌کند که خوب استراحت کنید.
5- سیگار باید یک ماه قبل از عمل ترک شود.
6- مصرف آسپرین نیز باید دو هفته قبل از عمل قطع شود.
7- داروهای حاوی ترتینوئین و ایزو ترتینوئین مثل آکوتان ،روآکوتان،آکنوترن و... باید یکسال قبل عمل قطع شوند.
8-کلیه سوابق پزشکی از بدو تولد تا هنگام مراجعه در مطب به جراح گفته شود.
9-کلیه داروهای استفاده شده به مدت بیش از یک ماه اخیر که طی دو سال مصرف شده اند به اطلاع جراح رسانده شود.
WebOne.Co - کلیه حقوق محفوظ است