جراحی بینی نیمه گوشتی و نیمه استخوانی - دکتر راستا
13   اردیبهشت   2016
جراحی بینی نیمه گوشتی و نیمه استخوانی - دکتر راستا

جراحی بینی نیمه گوشتی و نیمه استخوانی - دکتر راستا

بینی استخوانی:
به بینی با پوست نازک و استخوان بینی و غضروف بینی محکم، بینی استخوانی یا غضروفی گویند.

بینی گوشتی:
به بینی با پوست ضخیم و غضروف ضعیف، بینی گوشتی گویند.

بینی نیمه استخوانی:
به بینی با پوست نازک و غضروف ضعیف، بینی نیمه استخوانی گویند.

بینی نیمه گوشتی:
به بینی با پوست ضخیم و غضروف ضخیم، بینی نیمه گوشتی گویند.

نتایج جراحی:
. در جراحی بینی استخوانی رضایت بیشتری در جراحی زیبای بینی بیماران فراهم می شود.
. درجراحی بینی گوشتی رضایت کمتری در جراحی زیبایی بینی بیماران فراهم می شود.
. در جراحی بینی ترکیبی یعنی نیمه استخوانی یا نیمه گوشتی یا در حالت کلی تری هرچه پوست بینی نازک تر و غضروف محکم تر باشد رضایت جراح و بیماران در جراحی زیبایی بینی بیشتر است.

برای دیدن فیلم و ویدیو و مصاحبه تلویزیونی جراحی بینی دکتر راستا اینجا را کلیک کنید.

شبکه های اجتماعی جراحی بینی دکترراستا را دنبال کنید
جهت مشاوره و ارسال عکس در شبکه ها وشماره زیر امکانپذیراست
Instagram /Telegram /WhatsApp 0098 9337174804

اینستاگرام
http://instagram.com/dr.rasta1

تلگرام
http://telegram.me/nosesurgery1
WebOne.Co - کلیه حقوق محفوظ است