اخبار

جراحی بینی نیمه گوشتی و نیمه استخوانی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی نیمه گوشتی و نیمه استخوانی - دکتر راستا

بینی استخوانی : به بینی با پوست نازک و استخوان بینی و غضروف بینی محکم، بینی استخوانی یا غضروفی گویند. بینی گوشتی : به بینی با پوست ضخیم و غضروف ضعیف، بینی گوشتی گویند. بینی نیمه استخ

جراحی بینی استخوانی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی استخوانی - دکتر راستا

بینی از استخوان و غضروف تشکیل شده است. در صورتیکه بینی دارای قوز استخوانی و نیز غضروف محکمی داشته باشد، بینی استخوانی یا غضروفی نامیده می‌شود . برای جراحی بینی استخوانی با برداشتن قوز بینی تغییرا

جراحی بینی گوشتی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی گوشتی - دکتر راستا

بینی گوشتی دارای پوست ضخیم و غضروف ضعیف است و دیرتر روی اسکلت بینی می چسبد. دکتر راستا با سابقه 15 سال و بیش از 3000 عمل جراحی یکی از بهترین جراحان تهران با رعایت کردن خطوط قرمز دستگاه تنفسی بیمار از

جراحی بینی عروسکی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی عروسکی - دکتر راستا

بینی خیلی کوچک میشه و احتمال اینکه تنفس سخت تر از طبیعی باشد و صدا عوض بشه وجود دارد. که معمولا” در افراد متقاضی عمل با سن پایین تر بیشتر دیده می شود. از دیدگاه این افراد جوان، هر چه بینی کوچکتر و هر

جراحی بینی نیمه فانتزی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی نیمه فانتزی - دکتر راستا

به بینی هایی که بین دو حالت بینی طبیعی و فانتزی باشد بینی نیمه فانتزی گویند نه خیلی خصوصیات فانتزی رو داره و نه آنقدر طبیعی است که مشخص بشه جراحی شده باشد. وجه اشتراکات بینی طبیعی و نیمه فانتزی

جراحی بینی فانتزی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی فانتزی - دکتر راستا

بینی فانتزی از لحاظ علم زیبا شناسی به بینی های گفته می شود که نسبت به بینی های طبیعی کوچکتر است و کمی سر به بالاست و پشت بینی قوس بیشتری دارد و غضروف های بینی بیشتر تراشیده می شوند . کوچک کردن زیاد

جراحی بینی طبیعی - دکتر راستا

15  اردیبهشت 2016
جراحی بینی طبیعی - دکتر راستا

جراحی بینی طبیعی از لحاظ علم زیبا شناسی به بینی گفته می شود که استانداردهای زیبایی را داشته باشد ولی مشخص نباشد که جراحی شده باشد و از لحاظ ساختاری کاملا استاندارد برای بیمار زیبایی بینی رعایت شده اس

WebOne.Co - کلیه حقوق محفوظ است