افرادی که چانه‌ی کوچک و عقب رفته دارند با گذاشتن پروتز چانه چهره فرد هارمونی زیباتری یافته و نمای نیمرخ او متعادل می‌شود.
ویدیوهای جراحی بینی و مصاحیه تلویزیونی دکتر راستا اینجا کلیک کنید.
شبکه های اجتماعی جراحی بینی دکترراستا را دنبال کنید
جهت مشاوره و ارسال عکس در شبکه ها وشماره زیر امکانپذیراست
Instagram /Telegram /WhatsApp 0098 9337174804

اینستاگرام
http://instagram.com/dr.rasta1

تلگرام
http://telegram.me/nosesurgery1
WebOne.Co - کلیه حقوق محفوظ است