88683300 - 88687307 (021) @dr.rasta1

جراحی بینی گوشتی

  جراحی بینی گوشتی امروزه در جراحی بینی گوشتی بافت و غضروف ضعیف بینی تقویت می شود و در صورتیکه توسط بهترین جراح بینی صورت گیرد ، نتایج مطلوبی را در بر خواهد داشت. نحوه انجام جراحی زیبایی بینی گوشتی در زمان های گذشته جراحی بینی های گوشتی کاهنده بود به این صورت که برای […]

read more »

جراحی بینی

جراحی بینی به منظور ایجاد تناسب میان بینی و سایر اجزای صورت ، رفع ایرادات ظاهری و تنفسی بینی و در نهایت ایجاد زیبایی در چهره افراد جراحی بینی انجام خواهد شد. بینی به دلیل قرار گیری در مرکز صورت ، بخش زیادی از زیبایی صورت را تحت تاثیر قرار می دهد و به دلیل […]

read more »