88683300 - 88687307 (021) @dr.rasta1

جراحی بینی ترمیمی

جراحی بینی ترمیمی افرادی که از نتیجه جراحی بینی اولیه خود راضی نیستند یا بعد از عمل بینی اولیه دچار عوارضی چون اختلالات تنفسی شده اند، اقدام به جراحی بینی ترمیمی می نمایند. این جراحی پس از بررسی ایرادات باقی مانده از جراحی اولیه انجام می شود. زمان مناسب برای جراحی بینی ترمیمی یکی از […]

read more »